บทความเรื่องหนังสือ

จากวิกิพีเดียสารานุกรมเสรี

หนังสือ เป็นสื่อที่เก็บของข้อมูลจำพวกตัวหนังสือรวมทั้งรูปภาพที่ลงในแผ่นกระดาษหรือสิ่งของประเภทอื่นและก็รวมเข้าด้วยกันด้วยแนวทางเย็บเล่มหรือทากาวเข้าด้วยกันที่รอบๆขอบด้านใดด้านหนึ่งโดยมีขนาดต่างๆกันแม้กระนั้นชอบไม่ทำใหญ่มากยิ่งกว่าการจับและก็เปิดอ่านสบายหนังสือชอบเป็นแหล่งสะสมข้อมูลวิชาความรู้วรรณกรรมต่างๆสำหรับหนังสือในต้นแบบที่เก็บในลักษณะอิเล็กทรอนิกส์ จะเรียกว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรืออีบุ๊ก(e-book)

การจัดพิมพ์ตามมาตรฐานจะมีเลขลำดับหมายเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN)เพื่อจะเจาะจงประเทศรวมทั้งสถานที่พิมพ์

หนังสือสามารถจำหน่ายถึงที่เหมาะร้านจำหน่ายหนังสือ และก็สามารถยืมได้จากหอสมุด กูเกิลทำนองว่าในพุทธศักราช2553มีการพิมพ์หนังสือโดยประมาณ130,000,000เรื่องไม่ซ้ำกัน1