บทความเรื่องรถไฟ

จากวิกิพีเดียสารานุกรมเสรี

รถไฟเป็นกลุ่มของยานพาหนะที่ย้ายไปตามรางเพื่อการขนส่งสินค้าหรือผู้โดยสารจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งรางส่วนใหญ่ถูกใจมีราง2เส้นขนานกันแต่ยังรวมทั้งจำพวกรางผู้เดียวหรือจำพวกที่ใช้พลังแม่เหล็กด้วยรถไฟจะขับเคลื่อนด้วยหัวรถจักรหรือขับเคลื่อนด้วยเครื่องจักรหลายๆตัวที่ติดอยู่ใต้ท้องรถยนต์รถไฟสมัยใหม่จะใช้กำลังจากหัวรถจักรน้ำมันดีเซลหรือจากกระแสไฟที่ส่งมาตามสายไฟที่อยู่เหนือตัวรถยนต์หรือตามรางสาม(Third Rail)เดิมรถไฟเขยื้อนโดยใช้หม้อต้มน้ำทำให้เกิดละอองน้ำละอองน้ำทำให้เกิดแรงกดดันแรงกดดันจะทำเขยื้อนกลไกทำให้ล้อไฟขยับได้เรื่องที่ใช้ฟืนเป็นแหล่งพลังงานสำหรับเพื่อการต้มน้ำและก็ฟืนที่กระตุ้นให้เกิดเปลวทำให้เรียกรถชนิดนี้ว่ารถจักรละอองน้ำ

รถไฟแบ่งได้หลายหมวดหมู่ได้แก่หัวรถจักร, รถยนต์น้ำมันดีเซลราง, รถโดยสารประจำทางและรถยนต์สินค้า

ประวัติ

รถจักรละอองน้ำร็อกเก็ตซึ่งๆหน้าหน้าจอร็จสตีเฟนสันเป็นคนคิดค้นในปีพ.ศ.2357

รถไฟเริ่มเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในอังกฤษเมื่อคร่าวๆสามร้อยปีมาแล้วแต่เดิมทำขึ้นเพื่อใช้บรรทุกถ่านหินรถยนต์นั้นมีล้อแล่นไปตามรางแล้วก็ใช้ม้าลากต่อมาในปีพ.ศ.2357 จอร์จสตีเฟนสัน (George Stephenson)ชาวอังกฤษได้ประดิษฐ์รถจักรละอองน้ำชื่อว่าร็อคเก็ต(Rocket)ซึ่งสามารถแล่นได้ด้วยตัวเองสำเร็จเสร็จปรับใช้ลากรถยนต์แทนม้าในเหมืองถ่านหินจากนั้นก็ได้มีคนคิดค้นรถจักรละอองน้ำและก็รถจักรจำพวกอื่นๆขึ้นอีกหลายแบบรถไฟได้เปลี่ยนสภาพจากรถยนต์ขนถ่านหินมาเป็นรถยนต์สำหรับขนส่งผู้โดยสารรวมทั้งสินค้าตัวอย่างเช่นในช่วงเวลานี้

ธุรกิจการค้ารถไฟของไทยนั้นได้เกิดขึ้นเมื่อพ.ศ.2429ตรงกับรัตนโกสินทร์ศกที่105ไทยได้ให้สัมปทานแก่บริษัทชาวเดนมาร์กสร้างทางรถไฟสายแรกจากกรุงเทพมหานครถึงจังหวัดสมุทรปราการเป็นระยะทาง21กิโลในเดือนตุลาคมพ.ศ.2433 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขอความปรานีเกล้าให้ทรงกรมรถไฟหลวงขึ้นโดยขึ้นกับกระทรวงโยธาธิการช่วงวันที่26มี.ค. พ.ศ.2439ท่านเสด็จประกอบพิธีเปิดการเดินรถไฟระหว่างกรุงเทพมหานครถึงอยุธยาเป็นระยะทาง71กิโลเมตรซึ่งทางการได้ถือเอาวันนี้เป็นวันตั้งธุรกิจรถไฟหลวงตอนนี้ทางรถไฟที่สำคัญของประเทศไทยมีอยู่ร่วมกันทั้งหมดรวมสี่สายเป็นสายเหนือถึงจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดสุโขทัยสายใต้ถึงประเทศมาเลเซียสายทิศตะวันออกถึงจังหวัดสระแก้วและก็สายตะวันออกเฉียงเหนือรวมเป็นระยะทาง3,855กิโลเมตร

ประเภทของรถจักร

รถจักรละอองน้ำKrauss-Maffeiซึ่งใช้ในสายแม่กลองมหาชัย

ในโลกมีรถจักรอยู่หลายชนิดแต่ว่ารถจักรจำพวกสำคัญๆที่มีใช้อยู่นานาประการในโลกเป็น

บางทีอุทกภัยรางบางทีอาจจะวิ่งมิได้เพราะว่าระบบจะไม่ทำงานเนื่องด้วยน้ำเข้า

องค์ประกอบของการเดินขบวนรถไฟที่สำคัญ